Pressmeddelanden - Älvräddarnas Samorganisation

© Kurt Skoog

19 Aug, 2010

Kl 18:57

Älvräddarnas Samorganisation KO- och RO-anmäler Eon för vilseledande marknadsföring. Företaget påstår på sin hemsida att vattenkraft påverkar den biologiska mångfalden minimalt. Påståendet saknar helt vetenskaplig grund då alla studier tvärtom pekar på mycket allvarliga konsekvenser för just den biologiska mångfalden.

På…

Läs mer


29 Jul, 2010

Kl 18:47

Älvräddarna polisanmäler småskaligt vattenkraftverk för miljöbrott.

Nilsson Kraft AB, med elva småskaliga vattenkraftverk, anmäls för brott mot miljöbalken av Älvräddarna. Brotten har skett under en rad av år, med omfattande torrläggning av Gavleån som följd. Anläggningen är godkänd för elcertifikat och får därmed…

Läs mer


  • Första
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9