Pressmeddelanden - Älvräddarnas Samorganisation

© Kurt Skoog

27 Apr, 2015

Kl 12:30

Arter som flodpärlmussla i Natura2000-området i Hovgårdsån uppnår inte gynnsam bevarandestatus i år, trots att det är ett krav från EU. Nu tillsynsanmäler Älvräddarna verksamheten vid Knobeshoms kraftverk för att bidra till en lösning på situationen.

I Knobesholm ligger ett vattenkraftverk sedan länge, men det…

Läs mer