Pressmeddelanden - Älvräddarnas Samorganisation

© Kurt Skoog

27 Aug, 2014

Kl 05:14

I dag kom det för Långan tråkiga beskedet att Jämtkraft får tillstånd att bygga upp den raserade dammen och bygga ett nytt kraftverk vid Långforsen. Detta trots att det planerade kraftverket bara förväntas producera el motsvarande ett halvt vindkraftverk. Ett kraftverk och damm med så ringa elproduktion i en skyddad älvsträcka borde rivas…

Läs mer