Pressmeddelanden - Älvräddarnas Samorganisation

© Kurt Skoog

20 Jan, 2014

Kl 18:22

IVA/Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har lämnat ett remissvar på SOU 2013:69 om ny prövning för svensk vattenkraft. På följdfrågor kring småskalig vattenkraftsbetydelse för Sveriges elnät har de vilselett Fiskejournalens reporter.

Efter att TT gjort en notis om IVAs remissvar, har deras negativa inställning…

Läs mer