© Andreas Larsson

Regleringsmagasin & dammar

Alla sjöar som ligger i de stora huvudälvarna har, liksom många sjöar i biflöden, gjorts om till regleringsmagasin. I många regleringsmagasin är skillnaden mellan lägsta och högsta vattenstånd mycket stor, mer än 10 meter, i Sverige är den största skillnaden 35 meter. Negativa biologiska effekten är att sjöns grunda och mest produktiva bottnar ödeläggs - infrusna under senvintern, torrlagda under våren och utsatta för vågerosion under sommaren. Livet i vattnet blir mycket begränsat, inga vattenväxter, inga bottendjur. Kvar blir lite fjädermygglarver och maskar på de djupaste områdena och zooplankton i den fria vattenmassan. Fiskbestånden utarmas av liten näringstillgång och infrysta eller torrlagda lekbottnar. Sammantaget en rejäl smäll för ekosystemet.