© Andreas Larsson

Torrfåror

Bygger man ett kraftverk, blir det också en damm tvärs över strömfåran. Från den leds vattnet in i en tunnel eller, om det är en liten anläggning, in i en tub in till turbinerna. Eftersom man vill nyttja fallhöjden så effektivt som möjligt, byggs kraftverken i vattendragens brantaste partier. Detta innebär att fall- och forssträckor torrläggs helt. I vissa fall torrläggs milslånga vattendrag. Här förstår man lätt att det inte blir någon form av liv kvar.