© Martin Sommar

10 May, 2013

Kl 16:21

Det finns en fantastisk styrka i att kunna tillåta sig se på sin omgivning utifrån olika perspektiv. Många är de gånger jag på en mängd olika sätt fått ta del av andra människors syn på tingens ordning. Ibland i sällskap av likasinnade och i en trevlig och skön atmosfär, ibland det rakt motsatta. Jag försöker dock påminna mig själv…

Läs mer


Morgon vid Sörkvarnsforsen i Kolbäcksån 7 november 2012.

08 Nov, 2012

Kl 15:17

Tiden går och det har hunnit rinna mycket vatten under broarna sedan sommarens årsmöte i Storsjö kapell både bildlikt och verkligt. Mycket talar för att vår enträgna kamp om fiskvandringsvägar börjat vinna gehör i vida kretsar. Till och med kraftbolagen förstår nu ord som vandringshinder, omlöp och slitsränna även om de helst inte vill…

Läs mer


Storsjö Fiskecamp

10 Jun, 2012

Kl 16:13

Tredje årsmötet i Storsjö kapell

Det är med stora förväntningar jag är beredd att åter besöka Storsjö kapell i Härjedalen. Denna vackra lilla by vid Storsjön i dalen mellan fjällmassiven med Lunndörrsfjällen i norr och Särvfjället i söder. Det var här som jag som tioåring såg mina första fjäll på familjens bilresa…

Läs mer