© Martin Sommar

10 May, 2013

Kl 16:21

Det finns en fantastisk styrka i att kunna tillåta sig se på sin omgivning utifrån olika perspektiv. Många är de gånger jag på en mängd olika sätt fått ta del av andra människors syn på tingens ordning. Ibland i sällskap av likasinnade och i en trevlig och skön atmosfär, ibland det rakt motsatta. Jag försöker dock påminna mig själv…

Läs mer