Strömmande vatten - Levande landskap

© Andreas Larsson

21 Mar, 2017

Kl 00:00

Med medel från Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:12, Åtgärder för havs- och vattenmiljön, har Älvräddarna gjort tre kortfilmer á cirka 5 minuter om svensk vattenkraft.

Läs mer