Senaste nytt

© Peter Sjödin

05 Sep, 2009

Kl 21:30

Vindkraft kräver inte mer vattenkraft

Vindkraftsutbyggnaden kräver inte nyetablering av vattenkraft eftersom den befintliga mer än väl klarar detta menar Älvräddarna. Dessutom skadar den otidsenliga vattenkraften inte bara den biologiska mångfalden utan också lokala näringar som exempelvis turism.
Nya ordförande…

Läs mer


05 Sep, 2009

Kl 21:15

En privat fastighetsägare till marken runt Buttorps kvarn vill bygga ett kraftverk. Elen som produceras ska räcka till 200 villor.

Björn Ohlson som arbetat med öringen i Ätran de senaste 30 åren ser detta projekt som ett hot mot öringen. "Detta är ett helgerån mot projektet Rädda Ätranöringen som pågår för fullt", menar Björn. Även…

Läs mer