Senaste nytt

© Peter Sjödin

Greva Såg i Säveån. Foto: Per Persson Eckerström

12 May, 2016

Kl 05:00

Idag presenterar Älvräddarna en rapport kring småskaliga kraftverk utan tillstånd. Bakgrunden är att länsstyrelserna sedan 2012 förelagt ett antal småskaliga kraftverk att söka tillstånd för sin verksamhet, eftersom det visat sig att gamla privilegiebrev och urminnes hävd inte längre anses motsvara ett tillstånd för vattenkraftsverksamheten.

Svensk…

Läs mer