Strömmande vatten - Levande landskap

© Andreas Larsson

21 Jun, 2018

Kl 18:56

Med medel från Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:12, Åtgärder för havs- och vattenmiljön, har Älvräddarna gjort tre kortfilmer á cirka 5 minuter om svensk vattenkraft.

Läs merFiskefeber
iFiske